Зброя > Закон України "Про зброю" - громадский проект

Зареєстровано законопроект "Про вогнепальну зброю цивільного призначення".

(1/138) > >>

Maynard:
Зареєстровано законопроект "Про вогнепальну зброю цивільного призначення".
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52560--- Цитувати ---ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону «Про вогнепальну зброю цивільного призначення»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Вільне володіння зброєю є одним з базових прав людини, якого вона може бути позбавлена лише за рішенням суду, зокрема, у разі вчинення тяжкого злочину або в внаслідок втрати дієздатності. Зброя є інструментом, за допомогою якого людина може захистити себе, своїх близьких, своє майно від будь-яких протиправних посягань (з боку злочинців чи узурпованої влади).
Масова свідомість живе стереотипами щодо необхідності збереження існуючого порядку набуття та використання вогнепальної зброї, оскільки існує страх зростання злочинності. Однак, як свідчить зарубіжний досвід (Італія, Чехія, Швейцарія, Ізраїль, США, Грузія, Молдова та ін.), гарантована державою можливість для громадян володіти вогнепальною зброєю спричиняє зменшення рівня злочинності. Вже сьогодні в Україні можна легко придбати будь-яку зброю, окрім пістолетів або кулеметів, витративши до місяця часу та близько 50 доларів офіційних платежів за оформлення дозволу на володіння зброєю. Таким чином, в Україні в цивільному обігу знаходиться від одного до двох мільйонів лише легальних одиниць вогнепальної зброї. Отже, легальна вогнепальна зброя в Україні вже є, але сфера її набуття та обігу наскрізь корумпована та базується на абсурдних засадах, що не відповідає загальним засадам та принципам, що діють зараз у світі.
В Україні відсутній закон про вогнепальну зброю, і ці відносини врегульовані наказами МВС, які довільно змінюються, що спричиняє порушення прав громадян на володіння зброєю. В Україні на даний час діє неконституційна дискримінація громадян за віком щодо можливості набуття вогнепальної зброї, зокрема, купувати гладкоствольну вогнепальну зброю можна з 21-го року, а нарізну – з 25-ти. Водночас держава довіряє автомати 18-річним юнакам в збройних силах та інших військових формуваннях, але з підозрою ставиться до своїх цивільних громадян. Подібне обмеження на придбання вогнепальної зброї є не лише невмотивованим, а ще й неконституційним.
Найкращою зброєю для самозахисту є короткоствольна нарізна вогнепальна зброя (пістолети), яка зараз заборонена. Таке вирішення питання щодо володіння зброєю (щодо заборони набуття пістолетів, однак можливості набуття гвинтівки) виглядає нелогічним. Побоювання щодо зростання злочинності внаслідок «легалізації» пістолетів не мають під собою підстав, оскільки, як свідчить статистика, легальна вогнепальна зброя вкрай рідко використовується під час вчинення кримінальних правопорушень. В той же час, придбати її на «чорному ринку» досить просто, що і роблять злочинці. Натомість законослухняні громадяни позбавлені права на придбання такої вогнепальної зброї для самозахисту, що зумовлює неможливість належної реалізації права на самозахист.
Сьогодні навіть за наявності легальної вогнепальної зброї вдома її вкрай важко використати при самообороні, щоб потім не бути покараним. Засади використання зброї (в першу чергу для самозахисту) повинні бути змінені в інтересах громадян, з наданням можливостей вільного застосування вогнепальної зброї для захисту себе, членів свої сім’ї, інших осіб. Також зміни потребують і інші засади використання зброї, зокрема право на ремонт зброї, її модифікацію. Зокрема, на сьогодні, згідно з чинною Інструкцією МВС власну зброю ремонтують лише злочинці, оскільки будь-які операції, пов’язані з ремонтом або модифікацією зброї (хоча сучасна зброя у більшості випадків є модульною не потребує особливого уміння, щоб її полагодити), є поза законом. Також зараз суворо обмежується стрільба в «недозволених місцях», а процедура отримання дозволу на обладнання тиру/стрільбища настільки забюрократизована, що її практично неможливо пройти, а відтак в більшості населених пунктів немає відведених місць для стрільби, а спроба постріляти в безлюдному яру поза містом може закінчитися судовим вироком.
Вимоги до транспортування зброї також настільки жорсткі, що у її власника немає жодного шансу нею скористатися у ситуації раптового нападу під час її транспортування.
Вказаний законопроект призначений гарантувати законом право кожного на вільне використання зброї та зробити життя громадян безпечнішим.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття Закону є встановлення на законодавчому рівні нового порядку набуття та використання вогнепальної зброї цивільного призначення, який не базується на дозвільних засадах.
Завданням Закону є скасування існуючої дозвільної системи щодо набуття вогнепальної зброї цивільного призначення, надання громадянам можливості вільно застосовувати належну їм зброю для самозахисту, спорту та мисливства, надання можливості громадянам вільно ремонтувати, носити, транспортувати належну їм зброю.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають щодо обігу вогнепальної зброї цивільного призначення та бойових припасів до неї, які можуть знаходитись у власності фізичних та юридичних осіб в Україні.  Водночас норми цього Закону не застосовуються до обігу зброї та боєприпасів правоохоронних органів та Збройних Сил України (зброї військового призначення), а також до інших окремих видів зброї.
Закон передбачає створення державного реєстру прав на цивільну зброю, що ведеться Міністерством юстиції України. Доступ до цього реєстру мають суб’єкти господарювання, які здійснюють продаж вогнепальної зброї та вносять до нього відомості про обіг зброї.
Закон містить характеристику права на зброю та засади його здійснення, зазначаючи, що кожна людина має право на зброю, яке гарантується державою та забезпечує можливість особи захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей, інтереси держави чи суспільства від суспільно – небезпечних протиправних посягань. Права та обов’язки власника зброї також встановлені Законом.
Закон передбачає порядок набуття вогнепальної зброї цивільного призначення через спеціалізовані магазини, в яких завдяки доступу продавця (суб’єкта господарювання) до інформації про покупця (стан здоров’я, наявність судимості тощо) через відповідні державні реєстри продаж зброї відбувається на зрозумілих засадах.
Особливості користування вогнепальною зброєю цивільного призначення, її носіння, зберігання та транспортування встановлено цим Законом з урахуванням можливості особи реалізувати свої право самозахист та захист прав інших осіб у разі протиправного посягання на громадян або їх майно.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

На сьогодні вказані відносини врегульовані лише підзаконним нормативно-правовим актом, а саме Інструкція про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, що затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ України N 622 від 21.08.1998 р.
Законодавче регулювання у вказаній сфері суспільних відносин – відсутнє.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує витрат із державного бюджету.

6.  Запобігання корупції
Проект Закону не містить правил і процедур, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень.
7. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення проекту Закону дозволить громадянам набувати вогнепальну зброю цивільного призначення вільно за умови відсутності обмежень на її придбання (стан здоров’я, вчинення тяжких злочинів тощо), дозволить громадянам реалізувати своє право на самозахист та захист прав інших осіб у разі протиправного посягання на них або їх майно або в разі узурпації державної влади. Ухвалення цього законопроекту дозволить скасувати існуючу дозвільну систему щодо набуття вогнепальної зброї цивільного призначення, а також надасть можливість громадянам вільно застосовувати належну їм зброю, в тому числі для спорту та мисливства, надасть можливість громадянам вільно ремонтувати, носити, транспортувати належну їм зброю.Народний депутат України                    С.М. Каплін          (посвідчення № 87)

--- End quote ---

plumelet:
Чекаємо, надіємося  ;)

sso:
спустят на тормозах, собственно как всегда  {wh}

miron:
Дайте угадаю, какую позицию займёт наше мэвэдэ  {))}

DMITNIK:
Терзают меня смутные сомнения...

Навігація

[0] Сторінка Повідомлень

[#] Наступна сторінка

Go to full version