Ножовий світ > Право

Новая редакция методики

(1/71) > >>

Varenikov:
 {_26} {_26} {_26}Считаю необходимым довести до сведения всех ножеделов, и участников конкурса в частности, что появилась новая "Методика криминалистического исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ними изделий"
(Затверджена рішенням розширеного засідання секції НКМР міністерства Юстиції України з проблем трасології та судової балістики із залученням членів Координаційної ради з питань судової експертизи.
Протокол від 10.04.2009 року № 22)

В связи с этим событием значительно увеличилось количество открывающихся уголовных и административных дел!

 {_26}Предвидя возможность появления вопросов на эту тему, сразу отвечу - текста новой методики я не видел, имел счастье ознакомиться лишь с ее частью. Поэтому сказать что-либо более конкретное и дать какие-либо квалифицированные разъяснения не смогу.

P.S. Написал данное сообщение, т.к. считаю его информативно важным для людей, интересующихся ножами, желающих изготовить нож, которым не безразлична ножевая культура.
P.P.S. Если кто-то сможет раздобыть полный текст новой методики - поделитесь с людьми, для которых нож - не просто кусок железки.

С Уважением!

Fes:
Зачеркнуто то, что убрали.
То, что выделено - добавлено

3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

3.1. Цією Методикою встановлюються такі загальні техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.
3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з клинком (клинками):
3.2.1. мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм. Довжина клинків визначається вимірюванням відстані від вістря до обмежувача або утику руків'я по прямій хорді (при отгибі обмежувача або утику в бік клинка довжина їх не враховується).
3.2.2. мінімальна товщина клинку – не менше, як 2,6 мм. Вимірювання товщини клинка провадиться у найтовщому його місці.
3.2.3. мінімальна твердість клинку, що виготовлений промисловим способом із вуглецевістої сталі – не менш, як 50 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості).
3.2.4. мінімальна твердість клинку, що виготовлений промисловим способом із корозійно-стійкої сталі – не менш, як 45 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості).
Примітка. Якщо предмет має всі ознаки кримінальної зброї (відповідає визначенню, наданому в даній Методиці), то криміналістичні вимоги до конструктивно - міцнісних характеристик, необхідні для визначення його холодною зброєю, знижуються до величини, що становить 50 % від зазначеного.
Якщо предмет має всі ознаки саморобної зброї (відповідає визначенню, наданому в даній Методиці), то криміналістичні вимоги до твердості клинка, необхідні для визначення його холодною зброєю, знижуються до величини, що становить 70 % від зазначеного.
Твердість клинків, виготовлених з кераміки, та методами порошкової металургії, не регламентується.

3.2.5. Кут загострення леза у бойової зброї, ножів для виживання – не більше 40 град.; у ножів для тяжких робіт (різновид ножів мисливських загального призначення) – не більше 50 град. Решта клинкової зброї – не більше 30 град. Кут загострення вістря клинка (кут сходження кромки леза та лінії обуха (скоса обуха) – не більше як 70 град.; визначається величиною кута між умовними лініями, які проходять від вістря через точки, які знаходяться на відстані 10 мм на кромці леза і лінії обуха (скоса обуха).
3.2.6. Виступання обмежувача або утика хоча б з однієї сторони над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.7. Висота утику з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.8. Глибина підпальцевої виїмки, якщо вона на держаку одна - не менше 5 мм.
3.2.9. Глибина підпальцевих виїмок, якщо їх на держаку декілька - не менше 4 мм хоча б однієї.
3.2.10. Перебільшення у бочкоподібного чи клиноподібного держака максимального діаметра над діаметром в задній частині – не менше 8 мм.
3.2.11. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.

Додаток № 1. НОЖІ МИСЛИВСЬКІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
5. Техніко-криміналістичні вимоги.
5.1. Цією Методикою встановлюються граничні мінімальні параметри для клинків ножів мисливських загального призначення (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами діючими в Україні):
-довжина клинка не менша як 90 мм;
-товщина обуху не менша за 2,6 мм;
-мінімальна твердість клинку, що виготовлений із вуглецевої сталі – не менш, як 50 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
-мінімальна твердість клинку, що виготовлений із корозійно-стійкої сталі – не менш, як 45 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
-кут загострення леза – не більше як 30 град. (за виключенням ножів для тяжких робіт – не більше як 50 град.), кут загострення вістря – не більше як 70 град.
5.2. Міцність та пружність клинків і конструкції в цілому мисливських ножів загального призначення визначається згідно вимог цієї Методики.

Додаток 2. КИНДЖАЛИ МИСЛИВСЬКІ
5. Техніко-криміналістичні вимоги.
5.1. Цією Методикою встановлюються граничні мінімальні параметри для клинків кинджалів мисливських (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):
- довжина не менша за 150 мм;
- товщина обуху клинка не менша за 4 мм;
- відносне подовження (відношення довжини до ширини) не більше за 6:1.
- мінімальна твердість клинку, що виготовлений із вуглецевістої сталі – не менш, як 50 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
- мінімальна твердість клинку, що виготовлений із корозійно-стійкої сталі – не менш, як 45 HRC (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
- кут загострення леза – не більше як 30 град.;
- кут загострення вістря – не більше як 30 град.
5.2. Міцність та пружність клинків і конструкції в цілому мисливських кинджалів визначається згідно вимог цієї Методики.

Додаток № 6. НОЖІ ТУРИСТИЧНІ
5. Технічні характеристики.
5.1. Цією Методикою встановлюються граничні параметри для клинків ножів туристич¬них (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами діючими на Україні):
- довжина не більша за 150 мм при наявності в конструкції ножа утику чи обмежувача;
- довжина не більша за 220 мм при відсутності в конструкції ножа утику чи обмежувача;
- товщина обуху менша за 2,5 мм. 2,6 мм
Твердість клинків ножів туристичних цією Методикою не регламентована.
Примітка: На ножі господарчі спеціальні (туристичні) українського промислового виробництва поширюються вимоги ДТС України 367-91, у яких, зокрема передбачено: загальна довжина ножів – від 210 мм до 370 мм; максимальна товщина клинку – 4,5 мм; максимальна маса – 0,50 кг; обов’язкова наявність заводських маркувальних позначок.

Додаток № 13. МЕТАЛЬНІ НОЖI.
1. Данi технiко-кримiналiстичні вимоги розповсюджуються на метальні ножi, котрi відносяться до виду наступальної бойової зброї призначеної для ураження людини.
1.1. Бойові метальні ножi є рiзновидом холодної клинкової зброї.
1.2. Метальні ножі, які згідно параметричних та міцносних характеристик не підпадають під бойові метальні ножі, не визнаються холодною зброєю.
1.3. Метальні ножі не можуть бути спортивними (або спортивним інвентарем) через відсутність відповідного виду спорту.
1.4.
2. Основне призначення.
Метальні ножi призначені для враження цілі на вiдстанi, що обумовлено її контактом з ножем, який отримав направлений рух внаслідок безпосереднього прикладання до нього м’язової сили людини.
3. Види бойових метальних ножів, якi є рiзновидом холодної клинкової зброї.
3.1. За особливостями конструкції бойові метальні ножi розподiляються на ножі:
- з однолезовими клинками ножевого типа;
- з дволезовими клинками кінджального типа;
- з клинками, які мають двохлезовий бойовий кінець довжиною до 40 мм.
4. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивнi особливостi).
4.1. Метальні ножi складаються із клинка та рукiв’я або клинка, шейкі і хвостовика (руків’я).
4.2. Руків’я можуть мати отвори для кріплення темляка.
4.3. В метальних ножах можуть бути відсутні утики, а також чітка межа між клинком та руків’ям.

5. Технiко-криміналістичні вимоги.
5.1. Цiєю Методикою встановлюються граничнi мiнiмальнi розмiри для бойових метальних ножiв (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):
- загальна довжина ножа не менша як 200 мм;
- товщина клинка не менша за 2,6 мм;
- вага ножа не менша за 100 г;

6. Визначення достатності уражуючих властивостей ножів провадиться шляхом експериментальної перевірки мiцносних властивостей їх конструкцій в цiлому при динамічних випробуваннях, які передбачені п.п. 4.7.3.; 4.7.3.1. цієї Методики.
6.1. Пiд час аналiзу встановлених при дослiдженні кримiналiстичних ознак метальних ножiв визначальними є ознаки, вказанi у п.п. 2; 4.1; 4.3; 5 цього Додатку, а відсутність техніки кидання метальних ножів під час випробувань є суб’єктивним фактором, який не є впливовим при віднесенні бойового метального ножа до холодної клинкової зброї.


(С любезного разрешения Наталии http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic.php?f=3&t=9592&st=0&sk=t&sd=a&start=0)

Fes:
Цитата Наташи из темы по ссылке

"""Документ на 58 страниц.... Количество уголовных и админ дел, открывающихся то там, то эдам в связи в новой Методикой, меня за последние десять дней просто поражает.....О мастерах: Купчук, который представлял продукцию на прошлой СГ (http://www.alexmaster.com/), теперь вынужден полностью прекратить деятельность.....""""

Такие дела...

СТЕРХ:
у нас все як завжди {_18}

vasser:
Жмут нас (_24)
Мне кум из Беларусии говорил что у них длина клинка разрешена 125мм, ну чтоб не ХО.
Может кто знает, насколько это правда? ((

Навігація

[0] Сторінка Повідомлень

[#] Наступна сторінка

Go to full version